ภาพบรรยากาศอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ" รุ่นที่ 23 วันที่ 16-20 กรกฏาคม 2555 ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจัดอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ" รุ่นที่ 23(หลักเกณฑ์ใหม่ปี  2555) วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2555  ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
ดูภาพกิจกรรมการฝึกอบรม
คลิกที่นี่

สนใจอบรมรุ่นต่อไปที่
โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 20-24 สิงหาคม 2555

ดูรายละเอียดได้ที่
www.yotathai-training.com/home/con