ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ประจำปี 2555

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจำปี ๒๕๕๕  และ ประกาศ ก.พ.เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๕

คลิกที่นี่เพื่อ  ค้นหา และตรวจสอบข้อมูลรายชื่อและสถานที่สอบด้วยเลขประจำตัวประชาชน

ข้อมูลจาก : สำนักงาน ก.พ.