โครงการอบรมของ มทร.ล้านนา ร่วมกับ โยธาไทย เดือนสิงหาคมและกันยายน 2555


โครงการอบรม  เดือนกรกฎาคม 2555
23-27 กรกฎาคม 2555 การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google SketchUp  กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรม เดือนสิงหาคม  2555 
6-10 สิงหาคม 2555 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม AutoCAD Architecture ขอนแก่น
6-10 สิงหาคม 2555 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe  4D ขอนแก่น
20-24 สิงหาคม 2555 เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
20-24 สิงหาคม 2555 การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google SketchUp   อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
29-31 สิงหาคม 2555 เทคนิคการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง  กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรม เดือนกันยายน  2555
3-7 กันยายน 2555 การวิเคราะห์และ ออกแบบโครงสร้าง สำหรับช่างท้องถิ่น :โปรแกรม NEO ของ อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก เชียงใหม่
3-7 กันยายน 2555 การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google SketchUp  เชียงใหม่
10-14 กันยายน 2555 การเขียนแบบแผนที่ สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2012  หาดใหญ่
10-14 กันยายน  2555 Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น  หาดใหญ่
17-21 กันยายน  2555 เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ  หาดใหญ่
17-21 กันยายน  2555 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม ArchiCAD หาดใหญ่
24-28 กันยายน 2555 การ เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) หาดใหญ่
24-28 กันยายน 2555 การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google SketchUp  หาดใหญ่