เชิญชวนพี่น้อง เที่ยวงานแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี 3 สิงหาคม 2555

เชิญชวนพี่น้อง เที่ยวงานแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี 3 สิงหาคม 2555 


วันที่ 3 สิงหาคม 2555 
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.guideubon.com/candlefestival2012.php