มทร.ล้านนาร่วมกับโยธาไทยเทรนนิ่ง ขอเชิญอบรมเขียนแบบ AutoCAD Architecture วันที่ 6-10 สค 55 จ.ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับโยธาไทยเทรนนิ่งจัดอบรม "เขียนแบบออกแบบสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD Architecture" รุ่นที่ 7 
วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น 

อบรม  5  วัน ค่าลงทะเบียน  4,500 บาท ข้าราชการ อปท.เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่
http://www.yotathai-training.com/autocadarchitecture
หรือติดต่อ คุณเปิ้ล โยธาไทย 0813 282 788