ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ๒๕๕๕

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปี ๒๕๕๕
๑. ประกาศกรมการปกครอง
๒.ประกาศหลักเกณฑ์สมรรถภาพร่างกาย
๓. เอกสาร ๑  รายชื่อ
๔. เอกสาร ๒  กำหนดเวลา และสถานที่สอบ (ภาค ค)
๕. เอกสาร ๓ ใบแสดงการตรวจสอบเอกสาร (ภาค ค)

>>คลิกเพื่อดูเอกสารทั้งหมด

ข้อมูลจาก : กรมการปกครอง