แบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวง ไฟล์ CAD

แบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวง ไฟล์ CAD

เป็นแบบแปลน ไฟล์ CAD สามารถแก้ไขได้
มีเพื่อนช่าง ส่งมาเผยแพร่
ขอขอบคุณ มากๆ ครับ

Download ที่
https://yotathai.box.com/s/0d7491fbf57d1ed70cec

แบบมาตรฐานงานทาง (Standard Drawings 1994) ไฟล์ PDF
https://yotathai.box.com/s/9mb2vzu51ig1gf7yjoeb