ขอเชิญร่วมอบรม Google Sketchup กับ โยธาไทยเทรนนิ่ง 3-7 กันยายน 55 ที่เชียงใหม่

ขอเชิญร่วมอบรม Google Sketchup กับ โยธาไทยเทรนนิ่ง 3-7 กันยายน 55 เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ โยธาไทยเทรนนิ่ง จัด อบรมเขียนแบบอาคารแบบ 3มิติ ด้วย  Google Sketchup

ที่โรงแรมศิรินารถ การ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่ 
อบรม  5  วัน ค่าลงทะเบียน  4,500 บาท ข้าราชการ อปท.เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่
http://www.yotathai-training.com/google-sketchup-mou
หรือติดต่อ คุณเปิ้ล โยธาไทย 0813 282 788