ภาพบรรยากาศอบรม Google SketchUp รุ่นที่ 25 วันที่ 23-27 กรกฎาคม 2555 ที่ กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจัดอบรม การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google SketchUp” รุ่นที่ 25 วันที่ 23-27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555  
ณ โรงแรมพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
ดูภาพกิจกรรมการฝึกอบรม
 
อบรมรุ่นต่อไป จัดที่
โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 20-24 สิงหาคม 2555
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.yotathai-training.com/google-sketchup-mou
หรือ โทร เปิ้ล โยธาไทย  0813-282-788