โยธาไทยเทรนนิ่งจัดอบรม Multiframe 4D วันที่ 7-11 ม.ค.56 ที่ จ.พิษณุโลก

มทร.ล้านนา ร่วมกับ โยธาไทยเทรนนิ่งจัดอบรมการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D 
 7-11 มกราคม 2556
ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก
สอนโดย อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบกดูรายละเอียดและสมัครเข้าอบรมได้ที่ http://www.yotathai-training.com/home/multiframe-4d

หรือติดต่อ คุณ เปิ้ล โยธาไทย 081-3282788อบรม 5 วัน ค่าลงทะเบียนเพียง 4,500 บาท ข้าราชการ อปท.เบิกได้เต็มจำนวน

ดูตัวอย่าง VDO สอนโปรแกรม โปรแกรม Multiframe 4D โดย อ.เสริมพันธ์ ได้ที่ https://yotathai.box.net/shared/zn52z94g9mfkrkv5jhi8