ภาพบรรยากาศอบรมเชิงวิชาการ "เทคนิคการก่อสร้างและควบคุมงาน" รุ่นที่ 11 วันที่ 29-31 สิงหาคม 2555 กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ โยธาไทยเทรนนิ่ง

จัดอบรมโครงการอบรมเชิงวิชาการ "เทคนิคการก่อสร้างและควบคุมงาน" รุ่นที่ 11 วันที่ 29-31 สิงหาคม 2555
 จัดที่ โรงแรมพระนครแกรนด์วิิว มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร
สอนโดย อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

ชมภาพบรรยากาศอบรม ในหน้าแฟนเพจ ของโยธาไทย คลิกที่นี่ สนใจโครงการอบรมของโยธาไทยเทรนนิ่งได้ที่ www.yotathai-training.com