ภาพบรรยากาศอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ" รุ่นที่ 24 วันที่ 20-24 สิงหาคม 2555 หัวหิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจัดอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ" รุ่นที่ 24(หลักเกณฑ์ใหม่ปี  2555) วันที่ 20-24 สิงหาคม 2555   โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า
ดูภาพกิจกรรมการฝึกอบรม
คลิกที่นี่

สนใจอบรมรุ่นต่อไปที่   
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่ 17-21 กันยายน 2555 ดูรายละเอียดได้ที่ www.yotathai-training.com/home/con