โยธาไทยสนับสนุนทุน “การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6” ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2555 วิทยาเขตไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ จำนวน 20,000 บาท

โยธาไทยสนับสนุนทุน การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6” 
ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2555 จัดที่ วิทยาเขตไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ จำนวน 20,000 บาท
จากรายได้การจัดอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางฯ"รุ่นที่ 24 และ Google SketchUp รุ่นที่ 26 วันที่ 20-24 สิงหาคม 2555 ที่หัวหิน

โดยนายอมร แตบไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ เป็นตัวแทนพี่ๆ น้องๆ ผู้เข้าอบรมครั้งนี้เป็นผู้มอบให้แก่
อาจารย์เฉลิมพล ไชยแก้ว รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาตร์ ตัวแทนจากวิทยาเขตไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ เพื่อนำไปสนุบสนุนกิจกรรมการแข่งขันต่อไป