มทร.ล้านนา ร่วมกับโยธาไทยเทรนนิ่ง ขอเชิญร่วมอบรมการเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2012D ที่หาดใหญ่ 10-14 ก.ย.55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training)จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GISด้วยAutoCAD MAP 3D 2012”รุ่นที่ 2
วันที่ 10-14 กันยายน 2555
ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
อบรม 5 วัน เพียง 4,500 บาท เท่านั้น
สอนโดย อ.อุดมศักดิ์ หล่อล้ำเลิศ
สนใจเข้าร่วมอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.yotathai-training.com/home/autocadmap
หรือ ติดต่อคุณเปิ้ล โยธาไทย 0813-282-788