ภาพบรรยากาศอบรม Google SketchUp รุ่นที่ 26 วันที่ 20-24 สิงหาคม 2555 ที่ หัวหิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจัดอบรม การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google SketchUp” รุ่นที่ 26 วันที่ 20-24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์
ดูภาพกิจกรรมการฝึกอบรม
 
อบรมรุ่นต่อไป จัดที่   โรงแรมศิรินารถ การ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่  3-7 กันยายน 2555
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.yotathai-training.com/google-sketchup-mou หรือ โทร เปิ้ล โยธาไทย  0813-282-788