ภาพบรรยากาศอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ" รุ่นที่ 25 วันที่ 17-21 กันยายน 2555 ที่หาดใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจัดอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ" รุ่นที่ 25 (หลักเกณฑ์ใหม่ปี  2555) 
วันที่ 17-21 กันยายน 2555 โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ดูภาพกิจกรรมการฝึกอบรม คลิกที่นี่

สนใจอบรมรุ่นต่อไปที่   
วันที่ 29 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2555 ที่โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.yotathai-training.com/rakha-klang-2556
หรือ โทร เปิ้ล โยธาไทย  0813-282-788