ภาพบรรยากาศการอบรม “การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google SketchUp” รุ่นที่ 28 วันที่ 24-28 กันยายน 2555 ที่หาดใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training)จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google SketchUp” รุ่นที่ 28
วันที่ 24-28 กันยายน 2555 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
วิทยากร อ.จุ๊บ บรรยวัสถ์ รุ่งมี
ดูภาพกิจกรรมการฝึกอบรมได้  ที่นี่
รุ่นที่ไปจัดที่ โรงแรมคาทีน่า จ.ภูเก็ต วันที่ 29 ต.ค.-2 พ.ย.55 ค่าลงทะเบียน  5  วัน  4,500 บาท ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.yotathai-training.com/google-sketchup-mou
หรือโทร เปิ้ล โยธาไทย 0813-282-788