ภาพบรรยากาศการอบรม “การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม ArchiCAD” รุ่นที่ 4 วันที่ 17-21 กันยายน 2555 ที่หาดใหญ่

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม ArchiCAD” รุ่นที่ 4

วันที่ 17-21 กันยายน 2555   โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
วิทยากร อ.จุ๊บ บรรยวัสถ์ รุ่งมี
ดูภาพกิจกรรมการฝึกอบรมได้  ที่นี่
พบกับโครงการอบรมของโยธาไทยเทรนนิ่งหลากหลายโครงการได้ที่นี่คะ
http://www.yotathai-training.com/