ภาพบรรยากาศการอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)” รุ่นที่ 28 วันที่ 24-28 กันยายน 2555 ที่หาดใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training)จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)” รุ่นที่ 28
วันที่ 24-28 กันยายน 2555 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
วิทยากร อ.สุริยา แสนเจริญ
ดูภาพกิจกรรมการฝึกอบรมได้  ที่นี่
รุ่นที่ไปจัดที่ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก วันที่ 5-9  พ.ย. 55 
ค่าลงทะเบียน  5  วัน  4,500 บาท ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.yotathai-training.com/home/autocad
หรือโทร เปิ้ล โยธาไทย 0813-282-788