มทร.ล้านนา ร่วมกับโยธาไทยจัดอบรม "AutoCAD MAP 3D" รุ่นที่ 2 วันที่ 10-14 ก.ย.55 หาดใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ โยธาไทยเทรนนิ่ง

จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2012” รุ่นที่ 2 วันที่ 10-14 กันยายน 2555
จัดที่ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สอนโดย อ.อุดมศักดิ์ หล่อล้ำเลิศ

ชมภาพบรรยากาศอบรม ในหน้าแฟนเพจของโยธาไทย คลิกที่นี่
สนใจโครงการอบรมของโยธาไทยเทรนนิ่งได้ที่
www.yotathai-training.com