ภาพบรรยากาศอบรม Google SketchUp รุ่นที่ 27 วันที่ 3-7 กันยายน 2555 ที่ เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจัดอบรม การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google SketchUp” รุ่นที่ 27 วันที่ 3-7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555  โรงแรมศิรินารถการ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่
ดูภาพกิจกรรมการฝึกอบรม คลิกที่นี่
อบรมรุ่นต่อไป วันที่ 24-28 กันยายน 2555 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ดูรายละเอียดได้ที่ www.yotathai-training.com/google-sketchup-mou หรือ โทร 0813-282-788