ภาพบรรยากาศอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ" รุ่นที่ 26 วันที่ 29 ต.ค.-2 พ.ย.55 ที่นครสวรรค์


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจัดอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ" รุ่นที่ 26 (หลักเกณฑ์ใหม่ปี  2555) 
วันที่ 29 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2555 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปา จ.นครสวรรค์ 
ดูภาพกิจกรรมการฝึกอบรม คลิกที่นี่

สนใจอบรมรุ่นต่อไปที่   
วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2555 
ที่โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จ.อุดรธานี
ดูรายละเอียดได้ที่ www.yotathai-training.com/rakha-klang-2556
หรือ โทร เปิ้ล โยธาไทย  0813-282-788