เชิญร่วมงานพบปะสังสรรค์ 33 ปี คืนสู่เหย้า ครุโยธา มพจ.


33 ปี คืนสู่เหย้า ชาวครุโยธา มจพ.
ประกาศ เชิญศิษย์เก่า ภาควิชาครุศาสตร์โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทุกรุ่น ร่วมงานพบปะสังสรรค์ คืนสู่เหย้า ครบรอบ 33 ปี ครุศาสตร์โยธา โดยพร้อมเพรียงกัน  ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555  เริ่มงาน 18.30 น.  ณ ห้องประชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ..