ตุ้มโฮมสายสัมพันธ์ ก่อสร้าง ไทย-เยอรมัน 40 ปี เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555

ตุ้มโฮมสายสัมพันธ์ ก่อสร้าง ไทย-เยอรมัน 40 ปี เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555

ณ ลานหน้าอาคาร 12 มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ลงทะเบียนเวลา 17.00 น.
บัตรราคา 600 บาท/ท่าน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม