กรมบัญชีกลางจำหน่ายหนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ชุดละ 800 บาท

กรมบัญชีกลางจำหน่ายหนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ชุดละ 800 บาท

หนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ พิมพ์โดยกรมบัญชีกลาง ออกจำหน่ายแล้วนะครับ 4 เล่มราคาชุดละ 800 บาท

ซื้อได้ที่ สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร