ขอเชิญพี่น้องร่วม ประกวด คำขวัญ 9 ปีโยธาไทย

ขอเชิญพี่น้องร่วม ประกวด คำขวัญ 9 ปีโยธาไทย

ขอเชิญพี่น้องร่วม ประกวด คำขวัญ 9 ปีโยธาไทย โดย เป็นคำขวัญสั้นๆ เพื่อนำไปพิมพ์บนปากกา ที่จะแจกจ่ายเป็นของที่ระลึก ให้พี่น้องทั่วประเทศ 10,000 ด้าม ควรมีคำว่า 9 ปี และ ควรมีคำว่าโยธาไทย นะครับ ท่านที่จะส่งคำขวัญ ก็ โพส ที่นี่เลย ครับ

ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ท่านที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับเงินรางวัล 2,999 บาทครับ

คลิกเพื่อเข้าโพสคำขวัญใน Facebook