โยธาไทยเปิดสถานีวิทยุออนไลน์

โยธาไทยเปิดสถานีวิทยุออนไลน์

เว็บโยธาไทยเปิดสถานีวิทยุออนไลน์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร ทั้งด้านสาระและบันเทิงให้กับพี่น้องชาวโยธาไทย

รับฟังได้ที่ http://radio.yotathai.com/ หรือ ที่หน้าเว็บหลักของเว็บโยธาไทย http://www.yotathai.com/