แนะนำเว็บไซต์ "ชมรมค่ายอาสาโยธาไทย"

ว็บไซต์ชมรมค่ายอาสาโยธาไทย จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมของค่ายฯ ทั้งหมด รวมทั้งการประสานงานด้านต่าง ๆ ของค่ายอาสาโยธาไทย...
กิจกรรมค่ายอาสาโยธาไทย คือ การเดินทางสู่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารของสมาชิกชาวค่ายฯ (ผู้มีจิตอาสาที่มีความประสงค์เข้าร่วมการออกค่ายฯ) เพื่อพัฒนา ก่อสร้าง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ให้แก่โรงเรียน และมอบสิ่งของบริจาคให้แก่น้อง ๆ นักเรียน  รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมบันเทิง เพื่อสร้างความสุข สนุกสนานให้แก่น้อง ๆ นักเรียน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ มิตรภาพอันดี ระหว่างสมาชิกชาวค่ายทุกคน...
ค่ายอาสาโยธาไทย ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 และสานก่อต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยค่ายอาสาโยธาไทย ในปี 2555 เป็นการออกค่ายอาสาโยธาไทย ครั้งที่ 6  ทำกิจกรรมในวันที่ 7-9 ธันวาคม 25552 ณ โรงเรียนกกเชียง  ต.ขมิ้น  อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี   ผู้มีจิตอาสาต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือดูภาพกิจกรรมย้อนหลังของชาวค่ายที่ผ่านมา ขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ลิงค์นี้ได้เลยค่ะ http://arsar.yotathai.net/