รายการตรวจสอบ (Checklist) การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร โดย อาจารย์สุทิน ใจกล้า มทร.ล้านนา


รายการตรวจสอบ (Checklist) การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้างของราชการ มติ ครม. 13 มีนาคม 2555
จัดทำโดย อาจารย์สุทิน ใจกล้า มทร.ล้านนา
พี่ๆ น้องๆ สามารถ Download ไปประยุกต์ใช้งานเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานได้ครับ

https://yotathai.box.com/s/q76mcgdkpv99m6yofyko
มีข้อเสนอแนะหรือ ต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่ อ.สุทิน ใจกล้า gisfuture@gmail.com
089-4339862 , 082-9021919