สภาวิศวกรเปิดรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก เรื่องการส่งเสริมสวัสดิการของสามาชิก

วิเปิดรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสวัสดิการ และผดุงเกียรติของสมาชิกตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.วิศวกร 2542 ด้วยเหตุดังกล่าวจึงขอความร่วมมือจากสมาชิกในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อจะได้นำไปพิจารณาและดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม  >>คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด