พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (ฉบับการ์ตูน)

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (ฉบับการ์ตูน)
บับการ์ตูนเพื่อความเพลิดเพลินในการอ่าน และการใช้สำนวนภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร