งาน "ศิษย์เก่าวิศวะมอดินแดงคืนสู่เหย้า ครั้งที่ 6" เสาร์ ที่ 26 มกราคม 2556

งาน "ศิษย์เก่าวิศวะมอดินแดงคืนสู่เหย้า ครั้งที่ 6" เสาร์ ที่ 26 มกราคม 2556

ขอเชิญศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรม "ศิษย์เก่าวิศวะมอดินแดงคืนสู่เหย้า ครั้งที่ 6" 

ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556
ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น