แนะนำเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

นะนำเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558..
ให้ความรู้ในหมวดหมู่ต่าง ๆ ดังนี้
- บทความ AEC สำคัญที่ควรอ่าน
- ความได้เปรียบเสียเปรียบไทยใน AEC
- การปรับตัวกลยุทธ์รับ AEC
- บทความและบทวิเคราะห์ AEC
- ผลกระทบอื่นที่จะเกิดขึ้นกับไทย
- ข้อมูลของแต่ละประเทศใน AEC
- AEC English Article (บทความเกี่ยวกับอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ)
>>คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์