การแอบอ้างใช้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง

รมการกงสุลแจ้งว่า "ด้วยปรากฎว่ามีผู้แอบอ้างใช้หมายเลขโทรศัพท์ 02 981 7480 ติดต่อพี่น้องประชาชนหลายราย โดยแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมการกงสุล เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้ที่ได้รับติดต่อนั้น  กรมการกลสุลจึงเรียนให้ทราบทั่วกันว่า กรมการกงสุลไม่มีนโยบายและไม่มีการดำเนินการใด ๆ ในการให้ใช้โทรศัพท์สอบถามเพื่อขอข้อมูลการถือหนังสือเดินทางของประชาชนแต่ละราย เนื่องจากกรมการกงสุลเป็นผู้ออกหนังสือเดินทางให้กับประชาชนโดยตรง จึงไม่มีความจำเป็นต้องสอบถามข้อมูลใด ๆ จากประชาชนอีก การกระทำของกลุ่มดังกล่าวจึงเป็นที่น่าสงสัยว่า จะนำข้อมูลการถือหนังสือเดินทางจากประชาชนไปใช้ในทางมิชอบ  และอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชนให้ผู้ให้ข้อมูลได้  กรมการกงสุลจึงแจ้งเตือนมาถึงประชาชนทุกท่านอย่างได้หลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการถือหนังสือเดินทางของท่านแก่ผู้ติดต่อไปตามหมายเลขดังกล่าวหรือหมายเลขอื่น ๆ "
>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม..

ข้อมูลจาก : กระทรวงการต่างประเทศ