การทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนไทยในต่างประเทศ

การทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนไทยในต่างประเทศ
รมการปกครอง ร่วมกัน กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่คนไทยในต่างประเทศ โดยเปิดบริการเฉพาะเป็นการทำบัตรกรณีต่ออายุบัตร บัตรชำรุด สูญหาย ที่ไม่ใช่การทำบัตรครั้งแรก...
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก: กรมการปกครอง www.dopa.go.th