Cloud Storage เมฆบรรจุข้อมูล

Cloud Storage เมฆบรรจุข้อมูล
Cloud storage คือ ที่เก็บไฟล์ไว้บนอินเตอร์เน็ต สามารถฝากไฟล์และดึงไฟล์มาใช้งานได้อย่างสะดวก โดยการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ทำให้บริการอย่าง Cloud Storage ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีปัจจัยสนับสนุนก็คือ การเติบโตของอุปกรณ์โมบายชนิดต่าง ๆ ทั้ง Smart Phone และ Tablet ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูล อัพเดท และแชร์ข้อมูลได้ รวมถึงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทำให้การรับส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กลายเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น  โดยมี Google และ Microsolf เป็นผู้เปิดให้บริการ...
>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก : @Post กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น