ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operating System)

ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operating System)
บบปฏิบัติการ หมายถึง โปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ระบบที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์มีการใช้ระบบปฏิบัติการ (OS) คือ Windows 7  และมีการลงโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้งาน เป็นต้น  ปัจจุบัน OS ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีการนำ OS ไปใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้สามารถทำงานได้มากกว่าโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเรียกว่า Smart Phone ที่มีระบบ OS  บรรจะไว้ภายในโทรศัพท์เคลื่อนที่โดย OS ที่มีการใช้งานมีอยู่หลายชนิด แบ่งตามบริษัทผู้ผลิต ดังนี้ Boday OS, Android, Symblan OS, IOS, BlackBerry, Windows Mobile.
>>คลิกเพื่อดูคำอธิบายเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก : @Post กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น