สาระน่ารู้ เรื่อง ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (web conference)

ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (web conference)
web conference เป็นระบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยสามารถทำการประชุมแบบเห็นภาพ ฟังเสียง และรับส่งข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน ผู้ประชุมสามารถประชุมผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้อุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, Notebook, Tablet และ smart phone ได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องไปอยู่ในห้องประชุมเดียวกัน  ซึ่งนับเป็นช่องท่างหนึ่งที่หลาย ๆ องค์กรเลือกใช้มาเป็นทางออก เพื่อช่วยในการลดต้นทุนในการเดินทาง และลดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี..
>>ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก : @Post กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น