4-8 กุมภาพันธ์ 2556 โยธษาไทยจัดอบรม AutoCAD ที่จังหวัดตาก

4-8 กุมภาพันธ์ 2556 โยธษาไทยจัดอบรม AutoCAD ที่จังหวัดตาก


มทร.ล้านนา ร่วมกับ โยธาไทยเทรนนิ่งจัด
อบรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) รุ่นที่ 33
ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ จ.ตาก

วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556
อบรม 5 วัน เพียง 4,500 บาท เท่านั้น
สอนโดย อ.สุริยา แสนเจริญ

สนใจเข้าร่วมอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ 
http://www.yotathai-training.com/home/autocad
หรือ ติดต่อคุณเปิ้ล โยธาไทย 0813-282-788
บุคลลากรภาคราชการเบิกค่าลงทะเบียนได้ทั้งหมด