เปลี่ยนสถานที่อบรม “แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร” ที่เชียงใหม่ เป็น โรงแรมคุ้มภูคำ

แจ้งเปลี่ยนแปลงโรงแรมที่เชียงใหม่
โครงการอบรมเชิงวิชาการ
“แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมอาคาร” รุ่นที่ 2
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

เปลี่ยนเป็นโรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
http://www.khumphucome.com/

ค่าลงทะเบียน ภาคราชการ ภาคเอกชน 3 วัน 2,700 บาท
คลิกดูรายละเอียดที่ http://www.yotathai-training.com/home/lawp
หรือ โทรสมัครที่ เปิ้ล โยธาไทย 0813-282-788