ประกาศซื้อขาย สินค้าและบริการ ฟรีที่เว็บโยธาไทย

ประกาศซื้อขาย สินค้าและบริการ ฟรีที่เว็บโยธาไทยลงประกาศในหน้าเพจ Facebook และดึงมาแสดงที่หน้าเว็บโยธาไทย 

มีเงื่อนไข ดังนี้
1. เป็นสินค้า และ บริการที่เป็นประโยชน์ต่อวงการช่างและงานราชการ
2. ไม่ขัด กับ งานหรือธุรกิจ ของโยธาไทย
3. ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะลบประกาศ ที่ไม่เหมาะสม
ลงประกาศได้ที่ 
http://web.yotathai.com/trade.html