สาระน่ารู้ เรื่อง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office automation)

สาระน่ารู้ เรื่อง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office automation) เป็นความรู้เกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : @Post กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น