เชิญชวนพี่น้องเพื่อนช่างทั่วไทย ร่วมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อสิทธิ์อันชอบธรรมของเพื่อนช่างอุเทนถวาย

เชิญชวนพี่น้องเพื่อนช่างทั่วไทย ร่วมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อสิทธิ์อันชอบธรรมของเพื่อนช่างอุเทนถวาย

ตามที่ปรากฎในข่าวว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะให้สิทธิ์ตามกฎหมาย ขอให้ อุเทนถวาย ย้ายออกจากพื้นที่

เว็บโยธาไทย ขอเชิญชวนพี่น้องเพื่อนช่างตลอดจนเพื่อนผู้รับความเป็นธรรมทั่วประเทศ ได้สนับสนุนการต่อสู้ของเพื่อนช่างอุเทนถวาย ในการต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิ์อันชอบธรรม ที่จะให้อุเทนถวาย ตั้งอยู่บนผืนดินเดิม

คลิกเพื่อเข้าสู่ Facebook  ย่ำยีอุเทนถวาย เหมือนย่ำยีหัวใจช่างไทย