สาระน่ารู้ เรื่อง ระบบคลังข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สาระน่ารู้ เรื่อง ระบบคลังข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ได้จัดทำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระบบคลังข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางหรือตัวอย่างในการจัดการระบบเก็บข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็วในการค้นหา และมีประสิทธิภาพประมวลผล มากยิ่งขึ้น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : @Post กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น