ประปานครหลวงรับสมัคร วิศวกร 36 อัตราสถาปนิก 1 อัตรา วันที่ 22-30 เมษายน 2556 นี้

ประปานครหลวงรับสมัคร วิศวกร 36 อัตราสถาปนิก 1 อัตรา วันที่ 22-30 เมษายน 2556 นี้

รายงานข่าวจากการประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า การประปานครหลวงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานใน ตำแหน่งวิศวกร สาขาโยธา สาขาไฟฟ้า สาขาเครื่องกล และสาขาอุตสาหการ รวมจำนวน 36 อัตรา และตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีหรือโท ต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน หรือ TOEFL แบบ Paper Based Test (PBT) ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน หรือ TOEFL แบบ Internet Based Test (IBT) ไม่น้อยกว่า 53 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ กรณีเพศชาย ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายนนี้ เวลา 09.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0-2504-0123 ต่อ 1686, 1562, 1578, 1579 หรือ e-mail : recrusec@mwa.co.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.mwa.co.th พร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ ถนนประชาชื่น.