สาระน่ารู้ เรื่อง "คำถาม - คำตอบน่ารู้ GFMIS"

าระน่ารู้ เรื่อง "คำถาม - คำตอบน่ารู้ GFMIS" จัดทำโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจ่ายเงินในระบบ GFMIS ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง