งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2556  ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  โดยในการจัดงานมหกรรมการศึกษาดังกล่าว ได้จัดให้มีนิทรรศการ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กของ อปท. และการจัดการศึกษาด้านอื่น ๆ อีกมากมาย  ดังนั้น จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ เข้าร่วมงานดังกล่าว
>>คลิกเพื่อชมรายละเอียด 

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น