สถิติข้อมูลโรงเรียนสังกัด อปท.ประจำปีการศึกษา 2555

ถิติข้อมูลโรงเรียนสังกัด อปท.ประจำปีการศึกษา 2555
จาก : สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น