คำถามที่พบบ่อยที่สุดในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ป็นการรวบรวมคำถามเกี่ยวกับงานท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ที่มีผู้สอบถามเข้ามามากที่สุด ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตอบคำถาม และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อแก้ข้อสงสัย และเพื่อให้นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น