วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

หนังสือที่ มท 0806/ว 2126 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เรื่อง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ อปท. ดำเนินการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางของ อปท. (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้ครบถ้วนทุกหมวด ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 โดยสามารถทำการปรับปรุงข้อมูลได้ที่ www.dla.go.th รายการข้อมูลสารสนเทศ หัวข้อ ข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

เว็บบอร์ดโยธาไทย - ประกาศโอนย้ายงานราชการ

ข่าวสอบงานราชการ

ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้างรายเดือนประกอบการคำนวณราคากลาง

[กรุงเทพ] [กลาง] [อีสาน] [เหนือ] [ใต้]

Yotathai Facebook

ข่าวสารจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข่าวสารคนท้องถิ่น

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ข่าวสารวงการช่าง

Loading...
Loading...
เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
ผมตั้งสัตย์ไว้ว่า
ผมเป็นวิศวกรระดับรากหญ้า เป็นข้าของแผ่นดิน
แม้นจะไม่ใช่วิศวกรแถวหน้าของประเทศ
แต่ก็เป็นวิศวกรแนวหน้า
ที่กล้าออกมาพูดเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องง่าย

ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก วิศวกรระดับรากหญ้า

ข่าว - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์